عطر کارولینا هررا پرایو زنانه با رایحه‌ای تمیز از چرم و چوب صندل شروع می‌شود. اگر مقداری از این عطر را در هوا اسپری کنید، رایحه‌ای شیرین و طبیعی به مشامتان خواهد رسید. با‌این‌حال، اگر روی پوست اسپری شود، رایحه اسمانتوس باعث ایجاد آکوردی منحصر به‌فرد خواهد شد.