گوچی فلورا گورجس جاسمین از ترکیب چندین گل یاس تشکیل شده است. رایحه نجیب و لطیف گل یاس باعث ایجاد زرق و برقی ملایم به عطر گوچی فلورا گورجس جاسمین می‌شود که در نهایت با چوب صندل و بنزوئین به پایان خواهد رسید. انرژی عطر گوچی فلورا گورجس جاسمین ناشی از پرتقال و سایر مرکباتی است که به‌خوبی با یکدیگر مخلوط شده و نت‌های شادمانی را به آواز در می‌آورند. این ترکیب باعث شده تا حس برداشت‌شده از پوشیدن عطر گوچی فلورا گورجس برای هر فرد متفاوت به‌نظر برسد.