رایحه این عطر با دو کلمه قابل توصیف است: انرژی و الهام‌بخش. زیبایی در زندگی، جستجوی شگفتی‌ها و با‌ارزش شمردن هر لحظه از زندگی به‌عنوان یک «معجزه» قرار دارد. عطر میراکل نیز با همین مضمون ایجاد شده است. در‌واقع ادکلن لانکوم میراکل یک عطر مدرن است که با رایحه میوه‌ای آغاز شده و انرژی خود را با میوه‌های ادویه‌ای به رخ می‌کشد و در پایان نیز با رایحه پودری در یاد‌ها باقی می‌ماند.