عطر ایو سن لورن لهوم مردانه رایحه‌ای شیرین و در‌عین‌حال تلخ دارد. ترکیب میوه‌های شیرین به‌همراه رایحه کنیاک ترکیب خاص و ویژه‌ای به ارمغان می‌آورد. این عطر مردانه در بطری شیشه‌ای به‌رنگ قهوه‌ای است. به‌دلیل ماندگاری پایین این عطر، ایو سن لورن لهوم را می‌توان در محل کار استفاده کرد.