روایح عطر آمواج میتس مردانه به‌گونه‌ای در کنار هم قرار گرفته است تا رویایی فراتر از حقیقت را به تصویر کشیده باشد. ترکیب این روایح در کنار هم باعث افزایش اعتماد به‌نفس آقایان می‌شود. رنگ بنفش بطری عطر آمواج نیز به همین دلیل انتخاب شده است.