بامب شل از برند ویکتوریا سکرت رایحه‌ای انگور فرنگی سیاه، فلفل صورتی دارد؛ آکورد مرکبات این عطر از نت‌های اولیه انگور فرنگی سیاه، فلفل صورتی و مرکبات تشکیل شده است. پس از نت‌های اولیه، ارکیده و گل زنبق به مشام می‌رسد. نت‌های پایه عطر ویکتوریا سکرت بامب شل نیز شامل نعناع هندی و چوب صندل سفید می‌شود که سنگینی و جذبه را به نمایش می‌گذارد.