نت‌های اولیه عطر ویکتوریا سکرت بامب شل سداکشن از سالویای فرانسوی تشکیل شده‌ است که در همان ابتدا حس طراوت و خنکی را در وجود فرد زنده می‌کند. ساختار نت‌های میانی نیز تشکیل شده از رایحه سرمست‌کننده گل صدتومانی سفید و  گل مریم است. سرشت مخملین رایحه مشک هم احساسی هوس‌انگیز همراه با گرمای شبیه به پوست خلق می‌کند که روحی اسرارآمیز به ساختار پایانی این عطر ناب می‌افزاید.