ترکیبات نسخه جدید کروم یونایتد، با رایحه چوبی همراه است و از ارتباط قوی دوستانه و لحظات خوشی الهام گرفته شده است که با دوستان سپری شده و باعث ایجاد حس لذت و آرامش در زندگی می‌شود. نت‌های ابتدایی آزارو کروم یونایتد از مرکبات تشکیل شده است که حس تازگی و سرزندگی را ساطع می‌کند. در قلب عطر آزارو کروم یونایتد رایحه چای سیاه سیلان و برگ بنفشه به مشام می‌رسد. این عطر مخصوص مردانی اجتماعی است که از سپری کردن زمان در کنار دوستان واقعی خود لذت می‌برند.