شاید بسیاری از افراد با رایحه خاص ادکلن آزارو دسیبل مردانه ارتباط برقرار نکنند؛ با‌این‌حال برای توصیف این عطر می‌توان گفت که رایحه آن مانند بطری خاصش، پر سرو‌صدا خواهد بود. هنجارشکنی و آزادی‌طلبی، از ویژگی‌های عطر آزارو دسیبل مردانه است که مخاطب آن به‌طورخاص، خوانندگان و موزیسین‌ها هستند.