لاو این وایت شعری ستایش‌آمیز در پاسخ به اشتیاق کرید به استفاده از ناب‌ترین و بهترین ترکیبات جهان است. این ادکلن محبوب زنانه از عصاره‌های دست‌چین شده از 5 قاره استفاده می‌کند. هدف کرید از خلق این عطر اشاره به وحدت و صلح جهانی است.