عطر بولگاری امنیا صورتی یا امنیا پینک سفیر، جشنی از روایح گلی و شیرین محسوب می‌شود. نت‌های بولگاری امنیا صورتی مانند رقصیدن و دویدن زیر آفتاب لذت‌بخش بهاری با نت‌های پر‌جنب‌وجوش است. آلبرتو موریلاس بینک سفیر را با ترکیبی از مرکبات سبک با گل‌های مختلف به‌وجود آورد و زنان را مسحور این عطر کرد.