برای توصیف رایحه ادوتویلت استار وارکر مونت بلنک می‌توان از واژه جادویی استفاده کرد. رایحه‌ای که با هر بار استفاده، احساس آرامشی آشنا به شما می‌دهد. این حس آشنا را احتمالاً هنگام بوییدن نرم‌کننده‌های لباس نیز حس کرده‌اید. بسیاری از افراد پس از یک بار پوشیدن استار واکر، این ادکلن را به عطر امضای خود تبدیل کرده‌اند. شما می‌توانید ادکلن استار واکر مونت بلنک را در محل کار، مهمانی‌ها و جمع‌های دوستانه نیز استفاده کنید.