عطر گوچی گیلتی اینتنس زنانه نیز رایحه‌ای مشابه با فرمول اصل آن را دارد. تنها تفاوت آن در شدت و قدرت بیشتر رایحه و نت‌های تشکیل‌دهنده آن است. در ترکیب رایحه گوچی گیلتی اینتنس زنانه مقدار فراوانی از دوز فلفل صورتی و بنفشه به‌کار می‌رود. شروع رایحه گوچی گیلتی اینتنس با پرتقال ماندارین و فلفل صورتی می‌شود. در میانه راه نت‌های گل‌فام و در پایان کهربا به مشام می‌رسد.